• 20210312 134609 01
  • T2013 0838
  • T2013 0833
  • 20210311 162342 01
  • T2013 0359
  • 20210312 134737 01
  • T2020 0327
  • 20210312 104806 01
  • T2020 0201

Skladovací prostory

Disponujeme skladovými prostorami o velikosti více než 5000 m2. Tyto obsahují veškerou potřebnou techniku pro uskladnění vašeho zboží.

Regálový systém je konstruován tak, aby umožňoval co nejrychlejší, ale přitom bezpečné naskladnění a vyskladnění zboží. Prostory skladu jsou rozvrženy na několik samostatných částí a každá část má svůj vlastní vchod, díky čemu vzniká prostor pro rozdělení procesů nakládky a vykládky podle aktuálních potřeb a situace.

V našich skladech se nachází chladící překladový sklad, který slouží pro uskladnění ovoce a zeleniny, případně dalších potravin podléhajících zkáze.

Speciální chladící agregát udržuje optimální teplotu a vlhkost tak, aby tyto parametry vyhovovali požadavkům na uskladnění tohoto druhu zboží. Tyto parametry jsou nepřetržitě monitorovány a v případě jakéhokoliv výkyvu je spuštěn alarm, který upozorní naše pracovníky.

Příjezdové rampy jsou normované a splňují požadavky pro všechny používané druhy nákladních vozů, návěsů a přívěsů. Sklad má po celé své délce 7 příjezdových stání, což umožňuje rychlou nakládku i vykládku. Při překládkách zboží využíváme manipulační techniku našeho partnera společnosti Toyota.


„Vaši nejvíce nespokojení zákazníci jsou vaším největším zdrojem inspirace.“


20210315 111856 01
20210312 104806 01
20210312 104548 01
20210312 134609 01
20210312 104252 01
20210312 120254 01
20210312 134737 01